โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และวิสัยทัศน์สู่การเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและแบบฟอร์มการพิมพ์ที่ถูกต้อง ณ ห้อง Advertising & Public Relations Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
IMG_0052
IMG_0059
IMG_0062
IMG_0063
IMG_0064
IMG_0066
IMG_0067
IMG_0068
IMG_0069
IMG_0070
IMG_0071
IMG_0072
IMG_0073
IMG_0076
IMG_0078
Previous Page1 2 3 4 Next Page
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading